Voor de leden die een (bar)dienst hebben, is het belangrijk om te kunnen achterhalen naar welk adres ze de sleutel kunnen brengen. 

Je kunt ervoor zorgen dat dit adres wordt meegenomen in de herinneringen die de leden ontvangen voor een dienst. 

Via Dienstenplanning > Instellingen vind je de optie 'Sleuteladresinstellingen'.

In deze instelling heb je drie opties:

1. Geen: Geen sleuteladres.

2. Vast adres: Mocht je altijd een vast adres hanteren om de sleutel af te leveren, dan kun je dit betreffende adres hier invullen.

3. Dichtstbijzijnde persoon die de volgende dienst draait: Het systeem herkent bij deze instelling automatisch welke eerstvolgende dienst er is, en ook wat het adres van die betreffende persoon is. 

Let op dat je als vereniging altijd via Vereniging > Locaties een locatie hebt ingevuld, anders werkt optie drie niet.

Telefoonnummer: stel hier het telefoonnummer in dat gebruikt kan worden voor vragen over het sleuteladres.

Als je een lid bent die niet de laatste dienst van de dag draait, dan tonen wij in de herinnering(en) het onderstaande:

Sleuteladres wordt getoond bij laatste dienst van vandaag.

Als je het lid bent die de laatste dienst draait, tonen we:

Sleuteladres:

Hosptitaaldreef 29 1315RC Almere (voorbeeld)