Onder Dienstenplanning > Rapport is een overzicht te vinden van de behaalde en nog te behalen punten. Hier kan ook een exportbestand worden aangemaakt waarin alle ingeplande diensten worden weergegeven. 

Selecteer in dit scherm welk seizoen je inzichtelijk wilt hebben en gebruik de knop 'verwerk' om het overzicht te kunnen zien. 

In bovenstaand overzicht is ook al te zien hoeveel punten de leden behaald hebben. 

- 'Reeds behaald' zijn de punten van diensten die reeds gedraaid zijn in het huidige seizoen. 

- 'Nog te behalen' zijn de punten voor de diensten die wel al zijn ingepland maar nog gedraaid moeten worden in het restant van het seizoen. 

- De punten bij 'Totaal' zijn de eerste 2 kolommen bij elkaar opgeteld. 

- Als laatst betekent de kolom 'Aantal punten te kort' hoeveel diensten nog moeten worden ingepland om aan het minimale aantal te voldoen dat is ingesteld voor het seizoen. 

Als de naam van leden in grijze letters getoond wordt, komt dit omdat zij zijn uitgesloten voor diensten. Leden kunnen worden uitgesloten voor diensten door bepaalde labels toe te wijzen, deze kunnen worden aangepast bij Dienstenplanning > Instellingen. 

Er kan ook een Excel bestand geëxporteerd worden: Selecteer een gewenste start- en einddatum en klik vervolgens op 'Export'. Er wordt vervolgens een download gestart van een Excel bestand, hierin zie je een overzicht van leden die zijn ingepland voor diensten. De datum en tijd van de diensten wordt getoond en ook de gegevens van de ingeplande leden. De dienstrol wordt hier ook getoond, plus wederom de behaalde en nog te behalen punten net zoals eerder is uitgelegd voor het bovenstaande overzicht.