In de periode mei - september kan er gebruik gemaakt worden van het Zomerchallenge lidmaatschap. Zomerchallenge is mogelijk in twee varianten: Padel en/of tennis. Zie ook: https://www.centrecourt.nl/themas/ledenwerving/zomer-challenge/ 


Zomerchallenge gebruiken in KNLTB.Club gaat als volgt:

  • Club meldt zich aan voor Zomerchallenge bij de KNLTB
    • KNLTB.Club zal Zomerchallenge mogelijk maken als bondsproduct op een lidmaatschap
  • Club kan Zomerchallenge lidmaatschappen aanmaken
  • Koppelen tarief aan lidmaatschap
  • Zomerchallenge lidmaatschap koppelen aan leden
  • Pas aanvragen

Stap 1 - Aanmelden voor Zomerchallenge

Om Zomerchallenge te kunnen gebruiken in KNLTB.Club is het van belang dat je je als club aanmeldt bij de KNLTB. Vervolgens ontvangen wij hier ook bericht van en zullen wij het mogelijk maken om Zomerchallenge  in KNLTB.Club te kunnen gebruiken op een bondslidmaatschap.


Stap 2 - (Zomerchallenge) Lidmaatschap aanmaken

Via Instellingen > Lidmaatschappen dien je nieuwe lidmaatschappen aan te maken, het vakje doorlopen NIET aanvinken en bij het aanvinken van het vinkje 'bondslidmaatschap' dien je als bondslidmaatschap de Zomerchallenge padel of tennis variant te selecteren. 


Doordat het een apart bondslidmaatschap betreft, zal het lid als een (tijdelijk) Zomerchallenge lid aangemeld worden bij de KNLTB en automatisch eind september weer afgemeld worden.

Zie ook: https://support.knltb.club/support/solutions/articles/77000361789-lidmaatschappen-aanmaken voor de gehele uitleg hoe een lidmaatschap aan te maken is.


Stap 3 - Tarief aan lidmaatschap toevoegen

Klik nu in Instellingen > Lidmaatschappen op het lidmaatschap en voeg een tarief toe. Als je het niet wilt factureren mag het tarief ook 0 euro zijn. 

Het is alvast mogelijk een einddatum van 30-09-.... aan het tarief toe te voegen, maar wij zullen automatisch ervoor zorgen dat dit lidmaatschap sowieso stopt eind september.


Krijg je deze melding? Let er op dat de einddatum dus op 30-9 valt. 


Stap 4 - Lidmaatschap toekennen aan lid

Zoek nu de persoon op welke aan de Zomerchallenge wilt deelnemen en geef deze dit lidmaatschap. Je mag alvast een einddatum meegeven van eind september, maar wij zullen automatisch ervoor zorgen dat dit lidmaatschap sowieso eind september stopt.
Het lid zal nu aangemeld worden als Zomerchallenge lid, binnen een uur zal het bondsnummer in KNLTB.Club verschijnen.

Stap 5 - Pas aanvragen

Indien gewenst kun je een pas aanvragen, zorg er wel voor dat er een foto bij het lid aanwezig is in KNLTB.Club