Sommige verenigingen hebben een Zomerchallenge lidmaatschap toegevoegd in KNLTB.Club, maar deze gekoppeld aan een foutief type bondslidmaatschap bijvoorbeeld aan 'KNLTB Valide Tennisser'. Hierdoor is het lid als 'KNLTB Valide Tennisser' aangemeld en kan de bond dit lid niet herkennen als Zomerchallenge lid waardoor de bondsbijdrage hoger ligt.  

Onderstaand worden de stappen getoond om dit te corrigeren. 

Indien dit jouw vereniging niet betreft, dan kun je het onderstaande hulpitem negeren.

Het foutieve lidmaatschap is te zien via instellingen - lidmaatschappen, daar staat een Zomerchallenge lidmaatschap, maar in de kolom bondslidmaatschappen zie je 'KNLTB Valide Tennisser' staan. 


Dit betreft een foutief aangemaakt lidmaatschap, immers zal 'KNLTB Valide Tennisser' het bondslidmaatschap 'KNLTB Zomerchallenge 20xx' moeten zijn. 

Samengevat zal het volgende gedaan moeten worden:

  1. Nieuw (correct) lidmaatschap aanmaken
  2. Nieuw (correct) lidmaatschap toekennen (en dus correct aanmelden bij de KNLTB) 
  3. Huidige (foutief) lidmaatschap stoppen

1 Nieuw (correct) lidmaatschap aanmaken 

Zie stap 2 van het onderstaande hulpitem. Let op! Zorg er wel voor dat je het bondsproduct met de naam 'KNLTB Zomerchallenge 2022' toekent aan dit lidmaatschap. Zie je deze niet, neem dan contact op met support. Mocht het foutieve lidmaatschap (zie stap 3 en 4) al gefactureerd zijn, dan adviseren wij dit lidmaatschap aan te maken met een bedrag van 0 euro, om dubbele facturatie te voorkomen.

Uitleg lidmaatschap aanmaken:  https://support.knltb.club/support/solutions/articles/77000361582-zomerchallenge

2 Nieuw (correct) lidmaatschap toekennen

Zie de onderste paragraaf van het onderstaande hulpitem. Selecteer in dit geval iedereen die nu het FOUTE lidmaatschap heeft en druk op de knop 'Lidmaatschap/product toekennen' , selecteer vervolgens in de popup het lidmaatschap welke aangemaakt is bij stap 1 van hierboven.

Uitleg bulk toekennen lidmaatschap: https://support.knltb.club/support/solutions/articles/77000366870-hoe-ken-ik-een-lidmaatschap-toe-aan-een-lid-

Note: Het lid heeft nu een nieuw (correct) lidmaatschap (welke gekoppeld is aan het Zomerchallenge bondslidmaatschap en nog het foutieve lidmaatschap welke is gekoppeld aan 'KNLTB Valide Tennisser')

3 Huidige (foutief) lidmaatschap stoppen

Via instellingen - lidmaatschappen klik je op het (foutieve) lidmaatschap. Dit zal een Zomerchallenge lidmaatschap zijn welke NIET is gekoppeld aan een bondslidmaatschap 'KNLTB Zomerchallenge 2022', maar aan 'KNLTB Valide Tennisser'. Druk in het vervolgscherm linksonder op 'Verwijderen' en in de pop up op de optie 'Verwijder lidmaatschap en beëindig alle actieve en toekomstige toewijzingen'. Hiermee zullen gelijk alle toewijzingen van het lidmaatschap beëindigd worden bij de leden en kan het lidmaatschap niet meer gebruikt worden. 

Indien er meerdere foutieve Zomerchallenge lidmaatschappen aanwezig zijn, herhaal bovenstaande stappen voor elk lidmaatschap. 

KNLTB.Club zal nu het lid afmelden als 'KNLTB Valide Tennisser' en aanmelden als 'KNLTB Zomerchallenge' lid.