Via 'Personen' --> 'ClubCollect wijzigingen' is een overzicht te vinden van van wijzigingen die door de leden zelf gedaan zijn via de ClubCollect omgeving.


Aangezien het systeem zo is ontwikkeld dat de vereniging zelf de controle heeft op deze wijzigingen worden deze niet automatisch doorgevoerd naar de lidkaart. Deze wijzigingen kunnen bestaan uit het wijzigen van een e-mailadres, telefoonnummer of adres.   

Per wijziging kan deze geopend worden en worden de verschillen tussen ClubCollect en KNLTB.Club met rood aangegeven.

Let op: druk op een rood pijltje om een wijziging over te nemen in KNLTB.club (naar de lidkaart) en druk vervolgens op 'Accepteren'.


Indien de wijziging niet akkoord is kan door gebruik van de knop 'Afwijzen' de wijziging genegeerd worden.