Onder het kopje Pagina's in de admin-omgeving heb je de mogelijkheid om pagina's aan te maken, te bewerken of te verwijderen.

Nieuwe pagina aanmaken:
● Ga naar Clubsite > Pagina's
● Klik rechtsboven op de knop Nieuwe pagina.● Geef de pagina een naam.
● Bij Body class hoef je niks in te vullen.
● Geef de pagina een titel.
● Maak je pagina op in het grote tekstvak.
● Druk op 'Opslaan'.

Rechts kunnen eventueel ook nog scripts worden aangepast.