● Naam: Naam van de vereniging
● E-mail server: Vul hier eventueel de e-mail server in
● Trackingscode Google Analytics: Voer hier de Google Analytics key toe om informatie
over de website bij te houden.
● Meta beschrijving: De beschrijving die bij zoekmachines wordt getoond.
● Domein e-mail:
● Tennisbaan reserveren: Geef hier aan of er banen gereserveerd kunnen worden via de website
● Registratie formulier zichtbaarheid: Zet deze AAN voor het online inschrijfformulier.
● Vraag E-mail: het E-mailadres waar het ‘Vragen’ formulier (wat onderaan de website te
vinden is) naar toe wordt gestuurd. vaak een info@{clubdomein} adres.
● Weergeven van ledenlijst: Geef hiermee aan of de ledenlijst in de persoonlijke omgeving getoond mag worden.
● Diensten: Geef hier aan of je de dienstenplanner in de persoonlijke omgeving wilt tonen.
● Cookie beleid url: Een eventuele url voor de cookiemelding
● Scrips toestaan op aangepaste pagina's:
● Meta Keywords:
● Registratieformulier: Dit is het blokje tekst aan de rechterkant bij het
online-inschrijfformulier. Deze tekst kan je hier vervangen/aanpassen.

(Voor de instelling 'Toestaan CSS & HTML, neem contact op met de supportdesk)Talen
● Talen
Hier hoeft niets aangepast te worden, de standaard instellingen volstaan:
○ Is actief: Aan
○ Is standaard: Aan

Logo’s Voeg logo’s toe door te drukken op Choose file. Geef het plaatje de volgende naam: Logo , voeg hem dan toe en druk op Opslaan. Het maximale formaat voor het logo is: 70 x 385 Soorten logo’s:
● Logo: Het logo dat bovenin de website getoond wordt.
● Alternatief logo: Dit is het logo wat wordt getoond in de witte balk die bovenaan de website verschijnt op het moment dat er naar beneden wordt gescrollt.
● Mobiel logo: Het logo dat wordt getoond in de mobiele versie van de website.
● Favicon: De Favicon is het pagina-icoon dat wordt getoond in de browserbalk.