Ga naar mailserver.lisa-is.nl.


 

Log hier in met je e-mailadres en je wachtwoord. Je kunt mailboxen aanmaken en wachtwoorden wijzigen in het E-mailbeheer in KNLTB.Club. Log daarvoor in in beheer.knltb.club en navigeer naar Communicatie > E-mailbeheer. Deze pagina is alleen toegankelijk voor beheerders.