Ga naar 'E-mail' in 'Clubsite'.

 1. Kies voor Mailbox toevoegen.
 2.  Kies bij 'Type' voor 'Doorsturen'.
 3. Geef bij gebruikersnaam de naam in van de doorstuur-mailbox.
  In het geval van de doorstuur actie voor b.v. de voorzitter (voorzitter@domeinnaam.nl)
  vul je voorzitter in.
 4.  Bij 'Forwarding' geef je het adres (of de adressen) op waar de mail naartoe gestuurd
  moet worden. Druk na het invoeren van het e-mailadres op +.
 5.  Geef (indien gewenst) bij Beschrijving een beschrijving op voor de betreffende
  doorstuur regel.