Een vereniging kan een Dropbox-account aanmaken. Ga hiervoor naar Dropbox.com en vul je gegevens rechts in en kies voor 'Registreren'. Kies daarna dat je als individuele gebruiker wilt werken, dat je minder dan 2 TB nodig hebt en geen uitgebreide opties wenst. Je krijgt nu de mogelijkheid om gratis aan de slag te gaan.

Je kunt het programma Dropbox nu downloaden en installeren.

 • Suggestie naam = Verenigingsnaam
 • inlogadres = algemeen adres en geen persoonlijk mailadres
  Dus iets van webmaster@, zodat opvolgers en collega's er ook nog bij kunnen in verband met wachtwoordissues.

Ga daarna in Dropbox naar mijn bestanden: Hier kun je een mappenstructuur aanmaken die je wellicht in de website ook gaat gebruiken, maar ook een die je voor de KNLTB.Club koppeling kunt gebruiken.

Bijvoorbeeld:

 • Bestuur 
  •  Voorzitter, Penningmeester, Secretaris etc.
 •  Reglementen
 •  Ledenvergadering
 • Aankondiging
  • Stukken, Notulen etc.
 •  Statuten
 •  Bardienst-procedures /handleidingen