Via de Boekingsinstellingen kan er ingesteld worden hoe vaak er gereserveerd mag worden op afstand. Deze instellingen kan je vinden via Afhangbord > Boekingsinstellingen > Standaardinstellingen.

Hier kan je het maximaal aantal boekingen per dag invullen en hoeveel van dat aantal op afstand gemaakt mogen worden. Hetzelfde geldt voor boekingen per week.