Voor het toevoegen van een baanblok, kies je via Vereniging > Locaties, waarna je op 'Baanblok toevoegen' kan klikken. 

Je bent nu in het overzicht waar je een baanblok kunt toevoegen. Vul hier de naam van het desbetreffende baanblok 

in, bijvoorbeeld: ‘Indoor banen’.

Je krijgt ook de mogelijkheid om een omschrijving naar wens aan het baanblok toe te voegen. Als dit is ingevuld, kies je vervolgens voor ‘Opslaan’.