Op het Dashboard van het onderdeel 'Vereniging', vind je de volgende gegevens:

In het groene vak wordt aangegeven hoeveel banen er totaal zijn op jouw verenging.

In het oranje vak, wordt aangegeven hoeveel sponsoren jouw vereniging op het moment heeft ingevoerd.

Missende bondsfuncties: De missende bondsfuncties zijn op het Dashboard getoond zodat je snel kunt zien welke bondsrollen er nog toegekend dienen te worden.