Onder de knoppen Instellingen > Algemeen, kan je een aantal instellingen toepassen. Hieronder beginnen we met de peildatum.


Peildatum:
Middels de peildatum kan je niet alleen filteren op de daadwerkelijke leeftijd van een clublid, maar ook op de leeftijd die een clublid bereikt in een bepaald jaar. Handig voor selecties of het in bulk toekennen van een abonnement.

Standaard staat de peildatum op de laatste dag van het huidige jaar. Iemand van 17, die in het huidige jaar 18 wordt, zal daardoor in de filter vanaf 18 jaar verschijnen. Of in april een pupil van 6, die in oktober 7 wordt, zal in de filter vanaf 7 jaar zichtbaar zijn.

Je kan de peildatum ook aanpassen, geheel naar eigen smaak. Bijvoorbeeld omdat jouw vereniging 'peilt' op een ander moment (start van het seizoen) of omdat je de huidige leeftijden wilt weten.

Je hebt hiermee drie opties:

1. De peildatum die de KNLTB hanteert stel je in door de datum 31-12 te gebruiken.
2. De daadwerkelijke leeftijd kun je krijgen door de datum van vandaag in te vullen.
3. Een eigen peildatum stel je in door zelf een datum in te vullen.


Om de peildatum in te stellen ga je naar Instellingen > Algemeen. Vervolgens kan je bij peildatum een gewenste datum invullen (bijvoorbeeld de datum van vandaag). Als je daarna een filter toepast, gebruikt het systeem automatisch deze datum. Vergeet niet op 'Bewaar' te klikken.


Wachtlijst:
Hiermee kan je aangeven of je gebruik wilt maken van de wachtlijstfunctie. Je kan de wachtlijst vervolgens onder Personen > Wachtlijst vinden.


Foto is vereist bij registratie:
Hiermee kan je bepalen of het verplicht is om een foto te uploaden op het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kan je met Club Standaard en Club Professioneel (onze betaalde pakketten) gebruiken.


Opzegredenen:
Hier kan je jouw eigen opzegredenen aanmaken, zodat je die kan gebruiken wanneer je de lidmaatschappen van leden beÃĢindigt als zij hun lidmaatschap willen opzeggen. Doordat je zelf opzegredenen kan toevoegen, kan je op die manier jullie administratie wat betreft de opzeggingen zo gedetailleerd mogelijk houden.