Met vrije velden kun je de lidkaart en het inschrijfformulier uitbreiden met extra vragen en dus verkrijg je meer informatie van je leden. Ga in KNLTB.Club naar Instellingen > Vrije velden om vrije velden aan te maken.

Allereerst maak je een categorie aan door 'Voeg groep toe' te kiezen. Hier kun je bijvoorbeeld een groep aanmaken voor een bepaald onderwerp binnen het inschrijfformulier. Bijvoorbeeld een vraag of iemand vrijwilliger wil worden en wat voor functie hij/zij dan zou willen, kan onder de groep 'vrijwilliger' vallen.

Kies daarna voor 'Voeg veld toe' en kies de bijbehorende groep. Je krijgt nu een aantal keuzes:

Type:

  • Ja/nee: hierbij is de antwoordkeuze altijd ja of nee, bijvoorbeeld: wil je vrijwilligerswerk verrichten?
  • Nummers: hierbij kun je alleen een numeriek antwoord geven, bijvoorbeeld hoeveel ervaring iemand al heeft met tennis.
  • Datum: hierbij is het antwoord een datum, bijvoorbeeld iemand zijn geboortedatum.
  • Tekst: vrij tekstveld, zelf in te vullen, bijvoorbeeld de roepnaam van het lid.
  • Enkelvoudige vraag: als je deze optie kiest, kun je zelf de keuzes invullen. Dit doe je onderaan bij het veld Naam.
  • Naam: geef hier een naam voor het vrije veld.
  • Beschrijving: vul eventueel een korte beschrijving.
  • Toon op inschrijfformulier: plaats dit vinkje als je het veld terug wil laten komen op het inschrijfformulier.
  • Mag bewerkt worden door lid: plaats dit vinkje als je het veld zichtbaar en bewerkbaar wilt maken in de persoonlijke omgevingen van het lid (denk aan clubwebsite of ClubApp).

Kies daarna voor 'Opslaan' om het vrije veld op te slaan.

Als je meerdere vrije velden hebt aangemaakt, dan kun je in het overzichtsscherm zelf de volgorde bepalen door de velden met de pijltjes hoger of lager te plaatsen. Een vrij veld verwijderen gaat met het vuilnisbakje achter het veld.

Hoe kan ik vrije velden verwijderen?

Zodra je klikt op het betreffende vrije veld zie je de 'Verwijderen' optie. 
Na het aanvinken van de laatste checkbox is het vrije veld verwijderd.