Er is een nieuwe instelling live gekomen waarmee je e-mailadressen kunt koppelen aan gebruikers, die uiteindelijk weer als afzendadres te selecteren zijn bij het versturen van e-mails.

Voor het instellen hiervoor je ga naar Instellingen > Gebruikersbeheer. Deze instelling kan enkel worden bewerkt door één van de beheerders.


Kies hier voor de blauwe button 'E-mailadres toevoegen' en voeg op deze wijze alle gewenste e-mailadressen toe. 

Zie onderstaand voorbeeld: 

De toegevoegde e-mailadressen komen vervolgens te staan onder 'E-mailadressen te gebruiken' en zijn dus beschikbaar om te koppelen aan een gebruikersaccount:

Let op: een toegevoegd e-mailadres moet wel eindigen op het bij de vereniging bekende domein. (bijvoorbeeld tclifa.nl) 


Na het toevoegen van het e-mailadres is de laatste stap om het e-mailadres te koppelen aan een gebruikersaccount, zie hiervoor ook weer het onderstaande voorbeeld:


Ga naar het gebruikersaccount en klik rechtsboven op 'e-mailadres koppelen'.

 


Het is ook mogelijk om meerdere e-mailadressen te koppelen aan 1 gebruiker, de betreffende gebruiker kan dan tijdens het versturen van een e-mail kiezen welk e-mailadres als afzend adres gebruikt dient te worden.