Wanneer je een lid hebt toegevoegd, dien je altijd handmatig een pasaanvraag voor het lid te doen. Let hierbij op of de gegevens compleet zijn en aan de volgende punten is voldaan:

 1. Er is een pasfoto aan het profiel van een (nieuw) lid toegevoegd en deze heb je goedgekeurd. De pasfoto goedkeuren doe je via Personen > Pasfoto's. Als de foto niet goedgekeurd is, kun je alleen een noodpas aanvragen voor het lid. Deze pas is wel duurder dan de standaard pas.
 2.  Er is een actief abonnement aan het betreffende lid toegekend. Het abonnement dient vandaag al actief te zijn.
 3. Het lid heeft een bondsnummer. Deze verschijnt enkele minuten na het toekennen van een bondslidmaatschap.

De pas is eenvoudig aan te vragen via de lidkaart. Om direct in de lidkaart van het betreffende lid te komen kun je bovenin gebruik maken van de zoekfunctie. Links op de lidkaart kan je een pas aanvragen. Als je deze knop niet ziet, ontbreekt er nog één van de bovenstaande punten.

Als je een nieuw lid aanmeldt en een standaard pas aanvraagt, is die pas gratis. Bij verlies e.d. kost een nieuwe pas €1. Een noodpas is altijd €2,50, ook als het de eerste pas van een lid is.

Let op!
Check voor je een pas aanvraagt of alle gegevens kloppen en wellicht ook heel belangrijk; of er een (goedgekeurde) pasfoto bij het betreffende lid aanwezig is. Houdt hiervoor rekening met de regels die de bond voor een pasfoto stelt: 

Een digitale pasfoto moet voor de ledenpas aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

 • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
 • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
 • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige,
  levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is,
  dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn;
 • De foto dient tenminste 300 (breed) x 400 (hoog) pixels groot te zijn, groter is geen probleem.