Zie je bij het aanmelden van een lid geen lidmaatschap zichtbaar worden? Dit kan verschillende redenen hebben.


Wat heb je nodig?

  • Wijzig-en lees rechten tot de Instellingen module. Indien je deze rechten niet bezit, neem contact op met de hoofdgebruiker. 


Geen actief tarief (bijvoorbeeld door einde seizoen)

Voor het aanmelden van nieuwe leden, is het noodzakelijk om een actief lidmaatschap te koppelen aan de lidkaart.


Op de lidkaart verschijnen alleen de lidmaatschappen waar het huidige seizoen aan gekoppeld is en van toepassing is op het lid. 


Via Instellingen > Lidmaatschappen kun je per lidmaatschap het seizoen beheren. Zie je geen lidmaatschappen? Dan staan ze rechtsboven bij 'inactieve lidmaatschappen'. Hier komen ze te staan als het seizoen is afgelopen en het lidmaatschap nog niet is omgezet naar het nieuwe seizoen. 


Nadat je op de naam van het lidmaatschap hebt gedrukt, kan je via 'Tarieven' > 'Voeg toe' het nieuwe seizoen selecteren. Klik daarna op opslaan.


Kun je geen nieuw seizoen selecteren? Ga dan naar Instellingen > Seizoenen (Let op: alleen zichtbaar voor hoofdgebruikers. Neem dus contact op met de hoofdgebruiker van jullie omgeving om dit te kunnen aanpassen) en maak hier het volgende seizoen aan.


Zodra je dit hebt aangepast, zul je zien dat je in het drop-down menu in de lidkaart onder; 'Lidmaatschap toewijzen' de lidmaatschappen ziet verschijnen en deze kunt selecteren. 


Leeftijdgrenzen
Een andere reden kan ook zijn dat je leeftijdsgrenzen hebt ingesteld op jouw lidmaatschap. Indien het desbetreffende lid niet valt binnen deze grenzen, zal het lidmaatschap ook niet zichtbaar worden op de lidkaart. 

Dit kun je aanpassen via Instellingen > Lidmaatschappen door het lidmaatschap te selecteren en rechtsboven op 'bewerken' te klikken. 


Peildatum
Lijkt het alsof jouw lid wel binnen de leeftijdsgrenzen valt, maar is het lidmaatschap nog steeds niet zichtbaar? Kijk ook naar de ingestelde peildatum

Deze kun je terugvinden via Instellingen > Algemeen en is alleen zichtbaar voor hoofdgebruikers. Staat deze op 31-12? Dan wordt er gekeken naar hoe oud het lid in het huidige seizoen op 31-12. Stel je hebt het onderstaande lidmaatschap:


Indien het desbetreffende lid op dit moment 10 is en dit jaar nog 11 wordt, zal het lidmaatschap niet zichtbaar worden op de lidkaart omdat het systeem kijkt naar het huidige seizoen op 31-12. Op deze datum zal het lid dus al 11 zijn.

Indien je de peildatum weghaalt, of aanpast naar 1-1, krijg je wel het lidmaatschap te zien op de lidkaart.