Via Instellingen > Inschrijfformulier zie je de optie 'registratie e-mail' staan.


Deze mogelijkheid heeft betrekking op het online-inschrijfformulier. 


Zodra een nieuw lid zich heeft ingeschreven via het online-inschrijfformulier, krijgt de persoon die het registratie e-mailadres beheert een automatische mail.  Je kunt deze aanpassen onder het kopje 'Stuur een kopie inschrijfformulier naar'Hierin wordt aangegeven dat er een nieuwe inschrijving is binnengekomen. Dit is vaak de ledenadministrateur. 

Op deze manier hoeft de ledenadministrateur of secretaris, beheer.knltb.club niet zelf in te gaten te houden omtrent de nieuwe inschrijvingen.