In deze webinar wordt uitgelegd hoe je de boekhouding kan doen met o.a. basecone. 
Als je nog eventuele vragen hebt, kan je hier contact met ons opnemen.