In deze webinar wordt één van onze nieuwe modules de Trainingsplanner uitgelegd. Klik hier om deze te bekijken! Klik hier voor andere hulpitems m.b.t. de module. 


Als je nog verdere vragen hebt, kan je hier contact opnemen met ons.