Bij de start van het nieuwe seizoen is het mogelijk om gebruik te maken van de seizoensovergang. (Let op: momenteel kunnen wij dit alleen nog voor verenigingen uitvoeren)

De seizoensovergang zorgt ervoor dat alle leden het juiste lidmaatschap krijgen en dat er een factuurregel klaar komt te staan om de contributie te versturen.

Voordat dit gedaan kan worden, moeten er een aantal stappen doorlopen worden.

1. 2020 seizoenen + tarieven koppelen aan de huidige 2019 lidmaatschappen:

- Ga hiervoor naar Instellingen --> Lidmaatschappen en kies voor 'Toon verwijderde lidmaatschappen'. (Let op: je dient alleen de huidige 2019 lidmaatschappen te gebruiken, alles van 2018 of ouder kan gewoon helemaal verwijderd worden).

- Klik op de naam van een lidmaatschap en kies voor 'Voeg toe' 

- Selecteer hier seizoen 2020 en vul het juiste tarief in. De startdatum kun je leeg laten. 

- Klik op 'Opslaan'.

- Bovenstaande doe je bij ieder actueel 2019 lidmaatschap.


2. Het controleren van de leeftijdsgrenzen + eventueel aanpassen namen van lidmaatschappen:

- Om de seizoensovergang te kunnen uitvoeren, is het voor het systeem belangrijk dat de juiste leeftijdsgrenzen zijn ingesteld. Anders kan het systeem niet herkennen welke leden er een ander lidmaatschap horen te krijgen.

- Dit kun je ook nakijken en aanpassen via Instellingen --> Lidmaatschappen.

- Klik weer op de naam en kies dan in plaats van voor 'Voeg toe' voor 'Bewerken'.

- Hier kun je eventueel ook de naam van het lidmaatschap wijzigen.


3. Laatste controle huidige overzicht.

- Na het aanpassen en controleren van stap 1 en 2 houd je een overzicht over met lidmaatschappen te vinden bij 'Instellingen' --> 'Lidmaatschappen'. Doe hier nog een laatste controle.

Zodra dit klaar is, kun je ons vragen de seizoensovergang uit te voeren, zodat alle leden die buiten een bepaalde leeftijdscategorie vallen het juiste lidmaatschap krijgen en de factuurregels op de juiste manier worden klaargezet.