Geachte heer, mevrouw,

graag zouden wij een incasso-contract willen afsluiten voor de inning van de contributies van onze vereniging. De vereniging heeft [aantal-leden] leden en de gemiddelde contributie bedraagt (max contributie noemen). Wij incasseren maandelijks bij de leden gelden, waarbij aan de start van het seizoen het grootste gedeelte. Zou u ons hiermee kunnen helpen?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Naam Penningmeester
Clubnaam