Bij de financiën module heb je een optie genaamd "factuurregels". Hier is het mogelijk om een overzicht te krijgen van alle verstuurde factuurregels per lidmaatschap, product of handmatige factuurregel. Je ziet ook hoeveel leden er aan gekoppeld zitten en hoeveel er in totaal is gefactureerd.

Je kan filteren op seizoen en hiervan een volledige export maken of een beperkte export. Bij een beperkte export krijg je de naam van het lidmaatschap/product, hoe vaak deze is gefactureerd en het bedrag in totaal. Bij een volledige export zie je in plaats van hoe vaak het lidmaatschap/product is gefactureerd, de namen van welke leden deze factuur hebben ontvangen.