Via de Boekingsinstellingen kan er ingesteld worden hoe vaak er gereserveerd mag worden op afstand. Deze instellingen kan je vinden via Afhangbord > Boekingsinstellingen > Standaardinstellingen.

Hier kan je het maximaal aantal boekingen per dag invullen en hoeveel van dat aantal op afstand gemaakt mogen worden. Hetzelfde geldt voor boekingen per week.


Deze instellingen gelden voor een lid en niet voor de gehele club. Eén lid kan dus 6 keer op een dag afhangen in dit bovenstaande voorbeeld.