Artikel met alle importfouten op een rijtje en wat het inhoudt:

- De code voldoet niet aan het formaat 1[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]. :
Instellingen - Administratie - Instellingen - Dimensietypen - Debiteuren - Formaat

- An unexpected error has occurred :
Deze dient de support van KNLTB.club uit te zoeken. Deze melding kan verschillende redenen hebben.

- Als Elektronisch factureren is ingeschakeld, mag het e-mailadres niet leeg zijn :
In KNLTB.club ontbreekt het e-mail adres. Deze dient ingevuld te zijn.

- Het formaat van het dimensietype DEB van dimensie Gruijter de D.P. (10117) op niveau 2 moet voldoen aan het formaat KPL :

- De naam van debiteurnummer '10854' is '....'naam'....'
Financiƫle professionals - Dimensies - Debiteuren. Hier kan de naam van de debiteur aangepast worden zoals deze in KNLTB.club staat.

- De boeking kan niet gemaakt worden omdat periode 2020/01(voorbeeld) niet bestaat
Instellingen - Administratie instellingen - Perioden. Hier kunnen nieuwe boekjaren geopend/gesloten worden.