Vrijwilligers komen vaak voor binnen verenigingen. Het is mogelijk deze vrijwilligers aan te melden in KNLTB.club en te registreren.


Wat heb je er voor nodig?

  1. De rechten voor de persoonskaart, ledenlijst en de instellingen. Indien je deze rechten niet hebt, dien je contact op te nemen met de hoofdgebruiker. Deze kan via het gebruikersbeheer jou de rechten geven.


Hoe wordt iemand vrijwilliger

Er zijn meerdere manieren om iemand te registreren als vrijwilliger.


1. Allereerst kun je een lid de status 'vrijwilliger' geven door naar de lidkaart te gaan en op 'bewerken' te klikken. Hier is het mogelijk om bij het kopje 'persoonsgegevens' deze functie aan te vinken. Ook via de ledenlijst kun je deze functie toevoegen. Het is mogelijk om dit in een bulkactie te doen. Je selecteert meerdere leden en klikt dan op 'maak vrijwilliger'. Hierna kun je ook nog andere rollen en labels toevoegen, of eventueel een lidmaatschap.

2. Ook is mogelijk om via Instellingen > Labels een label te creëren waar de functie vrijwilliger is aangekoppeld. Indien je dus een lid dit label toekent, is hij/zij automatisch vrijwilliger en verschijnt de status 'vrijwilliger' in de linker kolom van de lidkaart.

  

3. Hetzelfde geldt voor de clubrollen. Hier kun je ook de functie 'vrijwilliger' toevoegen aan de rol en ze aanmelden als vrijwilliger op de bovenstaande manier. Ook deze leden krijgen de functie 'vrijwilliger' op hun lidkaart zoals onderstaand te zien.


Zodra een rol of label van een lid afloopt waaraan de functie 'vrijwilliger' is gekoppeld, zal deze functie ook verdwijnen bij het lid en zullen zij niet meer vrijwilliger zijn.