De meeste gebruikers maken al gebruik van een POP3-account voor het ophalen van de e-mailtjes, en er zal bij jouw huidige leverancier ongetwijfeld een handleiding te verkrijgen zijn  hoe  je  een  POP3 mailaccount aanmaakt. Maar voor de zekerheid leggen wij het je nog een  keertje uit:      


Een nieuw POP3 e-mailaccount aanmaken en instellen 

Zoals de  meeste  e-mailprogramma’s    maakt  ook  Outlook gebruik van een wizard voor het instellen van een      nieuw   e-mailaccount. Deze  is  vanaf  Outlook 201 te vinden via tabblad Bestand,  knop Accountinstellingen, knop Nieuw.  


Het is verstandig de optie Handmatige  instelling of extra  servertypen te activeren, de automatische configuratie   is namelijk vaak onvolledig. Voeg via de  optie POP  de benodigde instellingen  voor een POP3-account toe (het  e-mailadres,  gebruikersnaam, wachtwoord, POP3 en SMTP-server, eventueel aangevuld met poortnummers en het beveiligingsprotocol) zijn of worden (als het goed is) door de huidige internetprovider verstrekt.  

De opgegeven Naam wordt getoond als afzender van je e-mailberichten. Zorg ervoor dat het opgegeven e-mailadres correct is, anders komen eventuele reacties op jouw berichten niet bij  je  aan!       

   

Geef bij de servers voor inkomende en uitgaande e-mail de door de e-mailprovider  verstrekte POP3- en SMTP-server op. 

!! Let op: Om e-mail te kunnen verzenden moet  hier  vrijwel altijd de SMTP-server worden ingevuld van de internetprovider waarmee de computer met internet  is  verbonden,  ook al wordt een e-mailaccount  van een andere internetprovider gebruikt!!        

Als laatste moeten de gebruikersnaam  en het wachtwoord worden opgegeven. 

 

Optioneel kan je alle e-mail in één PST-gegevensbestand opslaan 

Vervolgens kan het PST-gegevensbestand nog worden opgegeven. Dat is de locatie waarop de binnenkomende e-mail moet worden bezorgd. Volgens de standaard instellingen wordt voor elk e-mailadres een apart PST-gegevensbestand aangemaakt. Het is wellicht praktischer om met één gegevensbestand te werken en e-mail (eventueel door middel van 

het instellen van berichtregels) zelf in mapjes in te delen. Activeer daarvoor de optie 

Bestaand Outlook-gegevensbestand en selecteer via de knop Bladeren het PST-bestand (OUTLOOK.PST of een ander aangemaakt PST-bestand) om te voorkomen dat er voor elk e-mailadres een apart PST-gegevensbestand wordt aangemaakt. 

 

!! Let op: Hier kan ook het PST-archiefbestand van de vorige installatie of computer worden gebruikt. Dit heeft als voordeel dat direct alle oude berichten, contacten, agenda-items en notities toegankelijk zijn, nieuwe items worden gewoon aan dit PST-bestand toegevoegd. Bij het in gebruik nemen van jullie nieuwe mailbox(en) van KNLTB.Club zou dit heel handig zijn om dit oude archief her te gebruiken als inkomende postbus, zodat alle mailtjes (weer) op een locatie komen. 

 

Geavanceerde accountinstellingen 

De geavanceerde eigenschappen van het e-mailaccount kunnen eventueel via de knop Meer instellingen worden gewijzigd. Op het eerste tabblad kan bijvoorbeeld de naam van het  account worden aangepast ( zodat  deze in accountbeheer gemakkelijk kan worden  herkend) en,   indien de e-mailprovider afwijkende poorten hanteert, op  tabbladGeavanceerd  de poortnummers worden gewijzigd (en aanvullend daarop de verbinding worden versleuteld met  SSL ). Onderaan dit  tabblad  kan tevens worden ingesteld dat Outlook de binnenkomende  berichten( eventueel  voor een bepaalde tijd)  op de mailserver moet laten staan.  


Mocht je er niet helemaal uitkomen, neem dan contact op met onze supportafdeling. Je zou ook de helpbestanden van Microsoft  kunnen raadplegen voor meer   informatie: 

https://support.office.com/nl-nl/article/Een-e-mailaccount-toevoegen-aan-Outlook-6e27792a9267-4aa4-8bb6-c84ef146101b  

 

Hoe maak je een extra Outlook-gegevensbestand (.PST) om uw informatie op te slaan 

 

Een Outlook-gegevensbestand (.PST) wordt gebruikt voor POP3-e-mailaccounts.  Maar ook     als je archiefbestanden of back-upbestanden wilt maken via een van de  accounts in  Outlook,    wordt gebruikgemaakt  van een Outlook-gegevensbestand (.PST). 


  1. Kies in Postvak IN voor Nieuwe items > Meer items > Outlook-gegevensbestand. 
  2. Voer een Bestandsnaam in. 

 

Om een eventueel een wachtwoord toe te voegen, vinkt u het vak Optioneel wachtwoord toevoegen aan. 

Selecteer OK. Typ een wachtwoord in zowel de tekstvakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord en selecteer opnieuw OK. 

 

Als u een wachtwoord instelt, moet u dit telkens opgeven wanneer het gegevensbestand wordt geopend, bijvoorbeeld als Outlook wordt gestart of als u het gegevensbestand in Outlook opent. 

 

   

 

Nu kun je de oudere berichten en items uit de "oude" mailbox archiveren in dit Outlook-gegevensbestand (.pst).  

Sleep   simpelweg de items naar het nieuwe (lokaal) aangemaakte  PST.archief om ze  daar in op te slaan.  

Als je straks jouw nieuwe KNLTB.Club mailaccount toevoegt  aaOutlook, zijn deze   gemaakte lokale mappen met de veiliggestelde item nog  gewoon beschikbaar.           

Outlook-gegevensbestanden (.PST) worden in Windows op uw computer opgeslagen in de map  Documenten\Outlook-bestanden