Boekingsregels kun je gebruiken om extra instellingen te creëren voor een selecte groep als toevoeging op de instellingen. Je kunt bij de boekingsregels onderscheid maken tussen tijd, dag en ook baan!


Wat heb je er voor nodig?

  • Lees en wijzig rechten tot de module 'Afhangbord'. 


Boekingsregel aanmaken


De optie om een boekingsregel toe te voegen, kun je vinden op de pagina 'Boekingsinstellingen' helemaal onderaan. Het is mogelijk om de boekingsregel te laten gelden voor iedereen of voor een selecte groep. Indien je een selecte groep wilt gebruiken, dien je allereerst een label te creëren. Dit kan via de module Instellingen> Labels. 


Klik dan bij het aanmaken van de regel het vakje naast 'iedereen' uit. Dan komt de mogelijkheid om een label te selecteren.Geef dit label via de ledenlijst in 1 x aan de desbetreffende ledengroep. 

De regels kun je laten gelden voor verschillende banen. Per baan kun ook verschillende tijden instellen of dagen. Hieronder zie je een voorbeeld van de verschillende regels en hoe je het kan laten verschillen per baan of dag/tijd. 


Verschillende boekingsregelsVoorbeeld van soorten tijden per dag/baan


Waarde

De manier waarop 'waarde' wordt gebruikt, verschilt per regel. Bij boekingsregels zoals 'maximaal aantal spelers per boeking' kun je een getal invullen bij waarde. Vul bij dit voorbeeld bijvoorbeeld dus 2 in. Dan mogen de leden alleen enkel spel spelen.

Bij boekingsregels zoals 'kan op afstand reserveren' is waarde een ja/nee knop. Indien deze niet is aangevinkt, zal de regel 'kan op afstand reserveren' NEE zijn. Als hij is aangevinkt JA.


Wanneer en op welke manier is de regel actief?

Een boekingsregel staat aan zodra 'actief' aangevinkt is. Waar je op moet letten, is dat een boekingsregel een toevoeging is op de instellingen. Zodra je een regel toevoegt, sluit je in sommige gevallen andere instellingen niet uit. Wij adviseren daarom om altijd bij boekingsregel met als waarde ja/nee aan te geven wat NIET mag in plaats van wat WEL mag. 


Een voorbeeld ter verduidelijking:


De standaard instellingen geven aan dat men mag afhangen op afstand van 10:00 tot 18:00. Nu wil je instellen dat de Jeugd alleen mag afhangen tussen 10:00 en 12:00. 


JUIST: Waarom is dit juist? De regel overschrijft de instelling dat de Jeugd mag afhangen vanaf 12:00 tot 18:00. Er wordt toegevoegd dat dit niet meer mag. Er blijft wel een mogelijkheid om tussen 10:00 en 12:00 af te hangen, want die regel is niet van toepassing op die tijd.




ONJUIST: Waarom is dit onjuist? Omdat de regel dus een toevoeging is op de instellingen. De toevoeging is hier dat Jeugd mag afhangen tussen 10:00 en 12:00. Dat is het enige wat de instelling doet. Je sluit dus niet uit dat ze niet mogen afhangen tussen 12:00 en 18:00. Hiervoor gebruik je het bovenstaande voorbeeld.


Met de boekingsregels is het dus mogelijk om veel specifieker te zijn met de instellingen omtrent het afhangbord. Indien je vragen of ondersteuning nodig hebt bij bepaalde wensen, kun je hier contact opnemen met ons.