Binnen het aanmeldformulier van de KNLTB Contributie module wordt er gevraagd naar het automatisch herinneringsprofiel.
Dit is volledig door de vereniging zelf in te delen. De automatische herinneringen zullen op het moment dat een lid niet betaald automatisch door het systeem worden verstuurd na het door de vereniging bepaalde aantal dagen. Het lid ontvangt een mail met een iDEAL betaallink om de factuur alsnog te voldoen. Zowel incasso- als iDEAL leden zullen een iDEAL betaallink krijgen. De reden dat het niet opnieuw geïncasseerd wordt is omdat het storneringsrisico na een eerste stornering alsnog heel groot is. Vervolgens zal het net als de normale facturen automatisch worden afgeletterd in KNLTB.Club.

Hieronder een overzicht van hoe het profiel ingericht kan worden:


''Costs'' zijn in dit geval eventuele aanmaningskosten. Dit is uiteraard niet verplicht maar kan gebruikt worden als de vereniging hier graag gebruikt van wilt maken.

Bovenstaande afbeelding is overigens een willekeurig voorbeeld van hoe veel verenigingen het op dit moment hebben ingesteld. Een ander voorbeeld dat op het moment veel gebruikt wordt:Nogmaals, het aantal herinneringen en na hoeveel dagen is volledig door de vereniging vrij in te delen.

In het geval dat het profiel gewijzigd moet worden kan er contact worden opgenomen door een mail te sturen naar support@knltb.club
(Let op: deze wijziging gaat pas in vanaf het moment dat er nieuwe facturen worden aangemaakt. De wijziging zal niet gelden voor facturen die reeds zijn verstuurd)


Herinneringen stopzetten

Als de automatische herinneringen om welke reden dan ook stop gezet moeten worden, dan kan dit door de factuur te openen via het Facturen overzicht of via de lidkaart en daar op ''Blokkeer herinneringen'' te klikken. Zie onderstaande afbeeldingen:

Via het Facturen overzicht kan de desbetreffende factuur rechtstreeks geselecteerd worden:

Via de lidkaart moet eerst via het kopje Financieel ''Bekijk alle'' worden geselecteerd:


En vervolgens het desbetreffende nummer selecteren:


In beide gevallen wordt de factuur zelf geopend, zie onderstaande afbeelding:


Om de herinneringen weer voort te zetten nadat ze geblokkeerd zijn: