Vanwege de nieuwe corona maatregelen moeten de boekingsinstellingen wederom een beetje aangepast worden, zodat iedereen onder de 27 jaar weer mag dubbelen. Onderstaand de stappen die hiervoor nodig zijn:

Label aanmaken en toekennen

Allereerst moet er een label worden aangemaakt voor alle 27-jarigen en ouder, klik hier voor een uitleg over het aanmaken van labels.

Vervolgens kan dit label in bulk toegekend worden via de ledenlijst.


Als het filter is toegepast kunnen met het bovenste selectievakje alle leden van 27 jaar en ouder geselecteerd worden. Hierna kan de ''Rol / label toekennen'' knop geselecteerd worden.

Let op: Hou hierbij rekening met de ingestelde peildatum van de vereniging. Met een peildatum 31-12 zullen alle 26 jarigen die ergens in het huidige kalenderjaar 27 worden namelijk worden meegenomen in deze filter.


Vervolgens kan het desbetreffende label worden geselecteerd en worden toegepast op alle 27+ leden.Boekingsregel toevoegen

Nadat het label is toegewezen kan er een boekingsinstelling worden aangemaakt via Afhangbord > Boekingsinstellingen.


Onderstaand is te zien hoe deze regel moet worden ingevuld.
Bij het veld 'maximaal aantal spelers per boeking' wordt dus 2 ingevuld. Op deze manier kunnen alleen de leden van 26 jaar en jonger nog met meer dan 2 personen een reservering plaatsen, gezien het feit zij niet onder het 27+-label vallen.Let op: zorg dat onderstaande instelling ingeschakeld staat zodat de boekingsregel niet alleen voor de hoofdboeker geldt, maar voor iedereen binnen de reservering.