De boekingsinstellingen van de module Afhangbord is een onderdeel dat KNLTB.club graag zo goed mogelijk blijft ontwikkelen. Daarom vragen wij aan clubs of wij deze flexibeler kunnen maken om dit beter te laten aansluiten op het beleid van de club rondom het afhangen. We willen deze verbeteringen zo zorgvuldig mogelijk doorvoeren aangezien deze voor elke club geldt. Eén van de wensen die als eerste wordt doorgevoerd is de instelling: aantal uren dat van tevoren gereserveerd kan worden (met extra optie 'vast tijdstip').


Deze instelling ging voorheen op basis van dagen en op middernacht ging het tijdslot open wanneer de boeking vooruit kan worden gemaakt. In plaats van dagen wordt nu het aantal uren ingesteld en zetten we de huidige dagen om naar uren (bv 1 dag vooruitboeken wordt 24 uur). 


In plaats van middernacht wordt het mogelijk om boekingen in de toekomst mogelijk te maken op basis van de vooruit ingestelde uren. Het is aansluitend ook mogelijk om zelf een tijdstip te bepalen waarop deze uren ingaan.
Hoe werkt het?

Je kunt de instelling vinden via Afhangbord> Boekingsinstellingen> Standaard instellingen. De instelling heeft geen invloed op de reeds gemaakte reserveringen, alleen op de reserveringen die zijn gemaakt vanaf de ingang van deze update. Het is niet mogelijk om 0 uur van te voren in vullen, het minimum aantal uur is 1. Er is verder geen maximum aantal uur. 


Voorbeeld:

Stel je de instelling staat op 48 uur en het is op dit moment 12:00, zaterdag. Je kunt nu dus tot en met 12:00 op maandag reserveren. Om 13:00 zal het mogelijk zijn om op 13:00 maandag te reserven. Op deze manier verschuift dus het tijdslot. Het is niet zo dat het vanaf 24:00 geldt dat je 48 uur vooruit mag reserveren. Tenzij je dit instelt via de volgende optie:


Vast tijdstip

Vink 'Vast tijdstip vooraf reserveren' aan indien je zelf een tijdstip wil bepalen vanaf welke het aantal uren ingaat. Bijvoorbeeld vanaf 9:00 of 12:00. 


Voorbeeld:

Stel je hebt bij de instelling 'aantal dagen dat vooraf gereserveerd mag worden' op 48 uur ingesteld. Bij het vaste tijdstip heb je 9:00 ingesteld op de klok. Nu wordt er dus 48 opgeteld bij dit tijdstip. Een lid kan dus bijvoorbeeld op maandag 9:00 in de ochtend tot 48 vooruit reserveren oftewel tot 9:00 op woensdag. Om 13:00 in de middag, kan het lid dus nog steeds tot woensdag 9:00 reserveren. Het tijdslot verschuift dus niet per uur, maar telt vanaf het ingestelde tijdstip. 


Voor meer informatie over boekingsinstellingen, klik hier. Voor meer informatie over boekingsregels, klik hier