LET OP: Dit is niet nodig in het standaard facturatieproces met KNLTB Contributie. Bekijk dit alleen in het geval dat er externe betalingen zijn gedaan die ingelezen moeten worden.

Op de Bankbestanden pagina kunnen indien nodig alsnog PAIN bestanden worden aangemaakt. Een factuur waarbij ''stuur naar LCON'' is uit gevinkt op de Aanmaken pagina, zal hier komen te staan. We raden natuurlijk aan om dit zo min mogelijk te gebruiken en alles via KNLTB Contributie te versturen maar het kan nog wel eens voorkomen.


Om een factuur in een PAIN bestand te zetten kan simpelweg het selectievakje rechts in het scherm worden aangevinkt, waarna vervolgens bovenin ''Incassobestand (PAIN) maken'' kan worden geselecteerd.

Bankafschriften

Het tabblad Bankafschriften is bedoeld om betalingen in te lezen die buiten KNLTB Contributie om rechtstreeks zijn overgemaakt naar de bankrekening van de vereniging. Op deze manier kan de factuur dan alsnog handmatig afgeletterd worden. Zie onderstaand de uitleg hiervan:De bankafschriften dien je vanuit de bank te downloaden (MT940 bestand) en in te lezen in KNLTB.Club (afletteren). Een MT940 bestand, is een bestandsformaat om financiële banktransacties te exporteren.

In KNLTB.Club kun je dit bestand inlezen via Financiën > Bankbestanden > Bankafschriften.

Het merendeel van de betalingen zullen herkend worden door het systeem en automatisch verwerkt worden, echter kan het zo zijn dat een deel achterblijft bij de te verwerken inkomende bankafschriften. Deze zullen handmatig afgeletterd moeten worden:Vervolgens komt er een nieuwe pagina tevoorschijn met een overzicht van de betaling, het te verwerken bedrag en onderaan een optie om het bijbehorende lid te zoeken.
In het betalingskenmerk is meestal eenvoudig te herkennen van wie het precies is. Het juiste bedrag wordt ingevuld en vervolgens kan de betaling worden verwerkt. In bovenstaand voorbeeld zal de factuur met bijbehorend nummer 3 op betaald gezet worden. Overigens staat er in bovenstaand voorbeeld dat deze persoon nog een openstaand bedrag heeft staan van €200, wat betekent dat er nog andere facturen open staan.