Bij de facturatie module Contributie Light, is het mogelijk om termijnen in te stellen per lidmaatschap of per individueel lid. Lees dit artikel verder als je niet alle leden wilt laten betalen per termijnen, maar dit wilt instellen per individueel lid.


Wat heb je nodig?

  1. Lees-en wijzig rechten voor Instellingen
  2. Lees- en wijzig rechten voor Financiën 
  3. Lees- en wijzig rechten voor Personen


1. Aanmaken termijnen


Allereerst dien je de mogelijkheden qua termijnen aan te maken via Instellingen> Lidmaatschappen > 'Voeg termijn toe'. Indien je dus niet alle leden wilt incasseren via termijnen, is het van belang ook hier de optie één termijn toe te voegen. Op deze manier kun je ook nog het gehele bedrag van het lidmaatschap incasseren.

2. Volgorde bepalen


Zet de mogelijkheden van de termijnen op volgorde, bijvoorbeeld van 1 tot 4. Indien je namelijk bij een lid geen keuze hebt gemaakt over het aantal termijnen, zal het systeem altijd kijken naar het termijn dat als bovenaan staat ingesteld. Dit is in het onderstaande voorbeeld dus één termijn. Gebruik de onderstaande volgorde indien je ook de mogelijkheid van betalen via één termijn wilt behouden. 

Door middel van de drie horizontale streepjes, kun je de volgorde nog aanpassen in de lijst. 3. Koppelen aan lidmaatschap


Selecteer het lidmaatschap en klik rechtsboven op 'bewerk termijnen'. Nu kun je hier de verschillende termijnen selecteren en koppelen aan het lidmaatschap. 

Als je nu naar Financiën > Aanmaken zal navigeren, zullen alle factuurregels nog een geheel bedrag zijn. Indien er namelijk geen keuze is gemaakt bij het lid, zal er altijd worden gekeken naar de eerste optie in de volgorde. Bij stap 2 hebben we dus aangegeven dat dit één termijn is. 4. Bewerk de lidkaart

Hoe geven we nu aan welke leden wél in termijnen moeten betalen? Ga naar de lidkaart van het lid en klik op 'bewerken'. Bij het financiële kopje zie je de optie 'aantal termijnen' verschijnen. Selecteer hier nu de termijn optie dat je wilt gebruiken voor dit lid. 


Nadat je dit hebt opgeslagen, zal de factuurregel bij Financiën > Aanmaken nu gesplit zijn in de opgegeven termijnen. Bij alle leden waar dus niks wordt ingevuld, kijkt het systeem naar de eerste optie van het lidmaatschap (in dit voorbeeld dus één termijn).


Voorbeeld lid:

Dit lid heeft op de lidkaart '2 termijnen' als optie aangegeven. Bij Financiën > Aanmaken zie je nu termijn 1 van de twee klaar staan om gefactureerd te worden. Termijn 2 kun je terugvinden onder 'Factuurregels in de toekomst'. 


Aanmaken:

Factuurregels in de toekomst: 


Bij dit lid is er geen keuze gemaakt op de lidkaart. Je kunt deze dus nog incasseren als geheel bedrag.