Probeer altijd eerst nog een keer alle importfouten te selecteren en opnieuw te verzenden naar Twinfield met de ''Stuur de geselecteerde facturen naar Twinfield'' knop. In sommige gevallen lost dit het al op. Indien zeker is dat de importfout niet klopt kan de ''negeer importfout'' knop gebruikt worden.

Artikel met alle importfouten op een rijtje en wat het inhoudt:

- De code voldoet niet aan het formaat 1[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]. :

Instellingen > Administratie > Instellingen > Dimensietypen > Debiteuren > Formaat, indien de sponsoringmodule ook wordt gebruikt is het advies het formaat in Twinfield te zetten op *[0-9]*

- An unexpected error has occurred:

Deze dient de support van KNLTB.Club uit te zoeken. Deze melding kan verschillende redenen hebben. Er kan wel altijd geprobeerd worden om de totale batch alsnog een keer door te zetten. Soms blijven importfouten hangen maar verdwijnen ze als ze opnieuw worden uitgewisseld.

- Als Elektronisch factureren is ingeschakeld, mag het e-mailadres niet leeg zijn:

In KNLTB.club ontbreekt het e-mail adres. Deze dient ingevuld te zijn.

- Het formaat van het dimensietype DEB van dimensie Haan de D.R. (voorbeeld) (10117) op niveau 2 moet voldoen aan het formaat KPL:

Dit kan worden opgelost via Financiële professionals > Dimensies > Balans > Debiteuren > Koppelingen > Rekeningen koppelen. Hier moet ''KPL'' worden aangepast naar ''DEB''.- De naam van debiteurnummer '10854' is '....'naam'....':

Financiële professionals > Dimensies > Debiteuren. Hier kan de naam van de debiteur aangepast worden zoals deze in KNLTB.Club staat. Het formaat moet voldoen aan bijvoorbeeld: Haan de D.R. (Achternaam - spatie - tussenvoegsel - spatie - voorletters).

- De boeking kan niet gemaakt worden omdat periode 2020/01 (voorbeeld) niet bestaat:

Instellingen > Administratie instellingen > Perioden. Hier kunnen nieuwe boekjaren geopend/gesloten worden.


- Factuurnummer xxx komt reeds voor.:

Het kan zijn dat een factuur dubbel geïmporteerd is vanuit Twinfield. Via de debiteurenkaart kan gekeken worden of de gegevens kloppen, indien dit het geval is kan deze importfout genegeerd worden. In het geval dat de gegevens niet kloppen, kan er gemaild worden naar twinfield@knltb.club.