Onderstaand de stappen om een beginbalans in te voeren.

Financiële professionals >

Boekingen >

Memoriaal invoer >

Beginbalans >

Openen.