Bij het aanmaken van een inschrijfformulier is het mogelijk een vraag te creëren waardoor er op basis van het antwoord van het lid, verschillende velden worden getoond. 


Dit kan bijvoorbeeld per lidmaatschap type. Als het lid bij een veld 'Type lidmaatschap' als keuze 'pupil' selecteert, zal er bijvoorbeeld gevraagd worden naar toestemming van de ouders. Dit veld zou weggelaten kunnen worden zodra het lid 'senior' selecteert. Op deze manier kun je dus andere inschrijfformulieren aanmaken op basis van de keuze van het lid. 


Wat heb ik nodig? 

1. Lees- en wijzig rechten voor de module Instellingen.

2. Lees- en wijzig rechten tot Vrije Velden (apart recht via het Gebruikersbeheer). 


Hoe maak ik het veld aan?

Voor deze functie maak je een veld aan op het inschrijfformulier, via Instellingen> Vrije velden. Lees hier meer over het aanmaken van deze velden! 


Je selecteert als type 'Logica vraag'. Wat anders is aan deze type vraag, is dat de leden op basis van hun antwoord andere velden zullen zien verschijnen. 


Wat vul ik in als vraag?

Vul als vraag bijvoorbeeld in: 'Wat wil je doen bij onze tennisvereniging?' Mogelijke antwoorden hierop kunnen zijn: vrijwilliger, bestuur of spelend lid. Het inschrijfformulier zal dan op basis van het antwoord 'spelend lid' wel om een eventueel bondsnummer vragen, maar bij het antwoord 'vrijwilliger' weer niet. 
Hoe stel ik in welke velden er worden getoond op basis van het antwoord? 

Wat er wordt getoond op basis van de antwoorden, kun je instellen via Instellingen> Inschrijfformulier. Hier kun je het vrije veld terugvinden, samen met de andere vrije velden die je hebt aangemaakt of die al standaard zichtbaar zijn. Nu zie je achter jouw logica vraag de optie 'bewerk logica' staan. Als je deze selecteert, kun je 

bovenaan de pagina allereerst een antwoordmogelijkheid selecteren. Daarna kun je per antwoordmogelijkheid selecteren welke velden worden getoond. Dit zullen de leden dus te zien krijgen op hun inschrijfformulier zodra zij deze mogelijkheid hebben gekozen. Hetzelfde kun je invullen voor de overige antwoordmogelijkheden. 


Selecteer nu 'Verborgen' bij elk veld wat niet meer zichtbaar moet zijn voor deze antwoord keuze. Selecteer 'Verplicht' als het lid dit verplicht moet invullen. 


Hieronder zie je dus dat bij het worden van een vrijwilliger, het kiezen van een type lidmaatschap niet nodig is. Daarom kun je deze verbergen bij deze keuze.


Waarom zie ik bepaalde velden niet als optie?

Dit kan ontstaan als je meerdere logica vragen hebt op jouw inschrijfformulier. Stel je moet bij de allereerste vraag al het bondsnummer invullen bij een antwoordoptie, dan zal dit niet ook mogelijk zijn bij de tweede vraag. Anders moet het lid dit dubbel invoeren!