In KNLTB.club kun je als beheerder rechten toekennen aan de gebruikers van de beheeromgeving van jullie vereniging. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount, kun je meerdere rechten selecteren. Het is aan de vereniging om te bepalen welke rechten geschikt zijn voor de rollen binnen de vereniging. Hieronder staat beschreven welke rechten er zijn per pakket, waarvoor ze dienen en ons idee over welke rol wellicht nodig of handig kan zijn voor bepaalde rollen. 


INHOUDSOPGAVE


1. Vereniging 

Inhoud: Deze module zit in elk pakket van KNLTB.club. Binnen deze module is het mogelijk de banen te registreren en hier openingstijden aan toe te voegen. Ook is hier het organogram van jullie vereniging te zien en kun je de sponsoren van jullie vereniging beheren. 


Gebruikers: Deze module is geschikt voor veel gebruikers, maar wordt het meest gebruikt door gebruikers die afhangbord taken verrichten of door de Webmaster (toevoegen van sponsoren op website). Ook is het handig hier rechten tot te hebben indien er gebruik wordt gemaakt van Meet & Play.


Lees hier onze hulpartikelen over deze module. 


2. Personen

2.1 Personen- toegang tot alleen de basisinformatie personen

Inhoud: Deze module zit in elk pakket van KNLTB.club. Met deze rechten kun je niet de persoonskaart van het lid bezoeken. Je ziet wel een ledenlijst met daarin beperkte informatie. De informatie die je ziet is naam, clublid/bondsnummer, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, lidmaatschap en labels/rollen. Je kunt wel filteren op bijvoorbeeld lidmaatschap of leeftijd. Daarnaast kun je ook bepaalde acties uitvoeren via de ledenlijst, deze zijn afhankelijk aan de overige rechten van de gebruiker, zoals het versturen van e-mails of uitnodigen van evenement. 


Gebruikers: Dit recht is handig te verlenen indien je wilt dat de gebruiker bepaalde gegevens kan zien, maar niet gelijk alles of dat ze niet deze kunnen bewerken. Bijvoorbeeld voor de bardienstplanner die alleen contactgegevens hoort te zien of het lidmaatschap. Of voor communicatie die wel via de ledenlijst bepaalde leden wil benaderen, maar ook niet de hele lidkaart mag inzien.


2.2 Persoonskaart - toegang tot persoonskaart & persoonslijst 

Inhoud: Deze module zit in elk pakket van KNLTB.club. Het is mogelijk met deze module om de ledenlijst te bezoeken en de volledige persoonskaart van het lid. Daarnaast kun je ook de wachtlijst, pasfoto's en groepen beheren. 


Gebruikers: Deze module is nodig voor de ledenadministrateur of gebruikers met soortgelijke taken. 


2.3 Registraties

Inhoud: Deze module zit in het Standaard pakket of Professioneel pakket. Binnen deze module kun je de inschrijvingen die via het online inschrijfformulier binnen komen accepteren of afwijzen. 


Gebruikers: Deze module is nodig voor de ledenadministrateur of gebruikers met soortgelijke taken.


Lees hier onze hulpartikel over deze module.3. Communicatie 

3.1 Communicatie- Nieuws 

Inhoud: Deze module zit in elk pakket van KNLTB.club. Het is mogelijk om met dit recht nieuwsberichten te plaatsen. Indien je een gebruiker niet de rechten tot elke commu


Gebruikers: Deze module is geschikt voor gebruikers met communicatiefuncties. Daarnaast is deze ook handig voor de webmaster zodat deze gebruiker het nieuws op de website kan beheren. 


3.2 Communicatie - E-mail versturen 

Inhoud: Deze module zit in elk pakket van KNLTB.club. Het is mogelijk om met dit recht e-mails te versturen. 


Gebruikers: Deze module is geschikt voor gebruikers met communicatiefuncties. Daarnaast is het een handig om dit recht  te hebben als penningmeester of bijvoorbeeld bardienstplanner aangezien je hier ook te maken hebt met het versturen van e-mails.


3.3 CommunicatieEnquetes 

Inhoud: Deze module zit alleen in het Professioneel pakket van KNTLB.club. Het is mogelijk om met dit recht enquete's aan te maken en deze te verspreiden onder de leden. 


Gebruikers: Deze module is geschikt voor gebruikers met communicatiefuncties. 


3.4 Mailchimp 

Inhoud: Met ieder pakket kun je een koppeling maken met Mailchimp. Zodra iemand hier rechten voor heeft, kan de gebruiker de ledenlijst importeren naar Mailchimp. 


Gebruikers: Dit recht is geschikt voor gebruikers met communicatiefuncties.


3.5 Communicatie - toegang tot communicatiemodule

Inhoud: Deze module zit in elk pakket van KNLTB.club. Indien een gebruiker dit recht ontvangt, bezit deze gebruiker alle bovenstaande rechten. Er is volledig recht tot de communicatiemodule. Indien hoofdgebruiker en in bezit van het pakket Professioneel is hier ook het e-mailbeheer van de mailboxen van jullie domein. 


Gebruikers:  Deze module is geschikt voor gebruikers met communicatiefuncties en de webmaster voor het beheren van nieuwsberichten.


Lees hier onze hulpartikelen over deze module4. Afhangbord 

Inhoud: Deze module zit in elk pakket van KNLTB.club. Indien een gebruiker dit recht ontvangt, kan hij/zij de boekingsinstellingen beheren, boekingen plaatsen en de kiosk instellingen beheren. Ook kan er een (gast) rapport gemaakt en kunnen de tijdelijke passen hier geregistreerd worden.


Gebruikers: Deze module is geschikt voor voor afhangbordbeheerders. 


Lees hier onze hulpartikelen over deze module.5. Dienstenplanner

Inhoud: Deze module zit in het Standaard en Professioneel pakket. Met dit recht kan de gebruiker de gehele bardienstmodule gebruiken, dus het inplannen van de diensten en het versturen van uitnodigingen. 


Gebruikers: Deze module is geschikt voor de gebruiker met de functie bardienstplanner. 


Lees hier onze hulpartikelen over deze module.


6. Clubagenda

Inhoud: Deze module zit in alle pakketten van KNLTB.club. Het verschilt wel per pakket is welke functies er in zitten. Bij Basis en Standaard is het alleen mogelijk agenda items aan te maken en deze zo te weergeven op de App. Bij de aanschaffing van Professioneel is het ook mogelijk om evenementen aan te maken waar de leden zichzelf voor kunnen inschrijven, eventueel tegen een betaling. 


Gebruikers:  Deze module is geschikt voor gebruikers met communicatiefuncties en de webmaster voor het beheren van evenementen. 


Lees hier onze hulpartikelen over deze module.7. Clubsite

Inhoud: Deze module zit alleen in het Professioneel pakket. Met deze rechten kun je de inhoud van de clubsite beheren, zoals het aanpassen van het thema, pagina's creëren of de menu indeling. Ook kun je hier de opslag van documenten beheren.


Gebruiker: Dit recht is geschikt voor de webmaster. 


Lees hier onze hulpartikelen over deze module . 8. Financiën

Inhoud: Deze module zit in zowel het Standaard als Professioneel pakket. Hier zit onze nieuwe uitgebreidere facturatie module KNLTB Contributie (IDEAL & automatische incasso). Het is mogelijk om alle facturen in te zien, ze op te maken en ze te versturen binnen deze omgeving. 


Gebruiker: Dit recht is geschikt voor de penningmeester. 


Lees hier onze hulpartikelen over deze module.
9. Sponsoring (nog in pilot)

InhoudDeze module zit in het Professioneel pakket. Binnen deze module kun je sponsoren aanmaken, deals registreren en contracten uploaden. Met deze module kun je alle sponsor deals beheren en inzien. Deze module is nu nog alleen beschikbaar voor de gebruikers van het innovatieprogramma. 


Gebruiker: Dit recht is geschikt voor bijvoorbeeld de secretaris.


Lees hier onze hulpartikelen over deze module.10. Meet & Play

Inhoud: Deze module wordt zichtbaar zodra de functie wordt aangevraagd en daarna door de KNLTB wordt geactiveerd . In deze module worden de instellingen beheerd en kun je een rapport downloaden. Ook kun je hier een aantal van de boekingsinstellingen beheren.


Gebruiker: Dit recht is geschikt voor de Meet & Play functionaris of iemand die het afhangbord beheert. 


Lees hier onze hulpartikelen over deze module11. Instellingen 

11.1 Instellingen - Toegang tot de instellingen

Inhoud: Deze module is beschikbaar in elk pakket. Als normale gebruiker kun je hier de onderdelen vinden  labels en lidmaatschappen. Indien je hoofdgebruiker bent, komen hier meer instellingen vrij zoals het beheren van de peildatum, seizoenen en Mollie. Net als het gebruikersbeheer waar je nieuwe gebruikers kunt aanmaken en dus rechten kunt verlenen.


Gebruiker: Dit recht is voornamelijk handig om te hebben als ledenadministrateur of penningmeester.


11.2 Vrije velden

Inhoud: Deze module is alleen beschikbaar met het Standaard of Professioneel pakket. Het betreft namelijk het aanmaken en beheren van velden op het inschrijfformulier. Je kunt met deze module dus zelf velden aanmaken op het inschrijfformulier en de indeling hiervan aanpassen. 


Gebruiker: Dit is handig te hebben voor bijvoorbeeld een gebruiker die niet volledige rechten nodig heeft tot de instellingen module. Bijvoorbeeld een webmaster omdat het inschrijfformulier zichtbaar is op de website. 


Lees hier onze hulpartikelen over deze module.12. Exports

Inhoud: Deze module zit in elk pakket van KNLTB.club. Het is bedoelt om mensen het extra recht van exporteren te geven, zonder dat de gebruiker volledige wijzig rechten hoeft te krijgen tot de personen module. Bijvoorbeeld voor iemand die diensten indeelt en via de ledenlijst een export wil maken van mensen met een bepaald aantal punten. Let op: dit recht werkt alleen indien het lid lees rechten heeft tot de persoonskaart & persoonslijst. 


Gebruiker: Dit is dus handig te hebben als gebruiker indien je een export wil halen uit KNLTB.club met gebruik van de verschillende filters in de ledenlijst zonder volledige rechten tot personen te krijgen. 13. Trainingsplanner 

Inhoud: Deze module zit in het Professioneel pakket van KNLTB.club. Via deze module kunnen verenigingen trainingen opgeven in het systeem en publiceren via de clubsite. Op deze manier kunnen leden online zichzelf inschrijven op trainingen. Het is ook mogelijk om via hier training schema's te publiceren en gelijk banen te boeken voor deze trainingen.


Gebruiker: Dit is handig voor trainers. Op deze manier kun je trainers ook rechten geven tot het systeem, maar hoeven ze niet bij de afhangbord module om banen te boeken. 


Lees hier onze hulpartikelen over deze module.14. Laddercompetitie

Inhoud: Deze module zit in het Professioneel pakket van KNLTB.club. Door deze module is het mogelijk om laddercompetities te creëren waarop je leden kunt indelen of leden zich zelf kunnen inschrijven. Tijdens het spelen van de laddercompetities is het mogelijk om hier ook de uitslagen op te voeren. 


Gebruiker: Geschikt voor toernooi/competitie leiders of activiteiten commissie. 


Lees hier onze hulpartikelen over deze module.15. Privacy 


Inhoud: Deze module zit in ieder pakket van KNLTB.club. Bij deze module is het onder andere mogelijk om te beheren welke gegevens er worden getoond van leden in de app en kun je leden anonimiseren. 


Gebruiker: Geschikt voor bijvoorbeeld de ledenadministrateur of secretaris. 


Lees hier onze hulpartikelen over deze module.