Je hebt de mogelijkheid om naast het 'volledige' inschrijfformulier ook een 'versnelde' versie in te richten. Dat kan handig zijn om via een paar eenvoudige vragen de contactgegevens van iemand vast te leggen die mogelijk geïnteresseerd is om lid te worden van jouw vereniging. Daardoor kun je met behulp van die gegevens deze persoon actief benaderen om te zien of hij/zij definitief lid wil worden van de vereniging. Dit artikel beschrijft hoe je dat versneld inschrijfformulier inricht, beschikbaar maakt én gebruikt.


Het inrichten van het versneld inschrijfformulier


Ga via Instellingen->Inschrijfformulier naar de plek waar je zowel het gewone als ook het versnelde inschrijfformulier beheert.


Op deze pagina zie je in het blok "Algemene Instellingen" de optie "Gebruik versneld inschrijven" terug. Als eerste moet je dat schuifje 'aan' zetten.


Als je dat schuifje omzet, zie je een verandering in de kolommen die staan achter de velden in het blok "Vrije velden" (onder het handtekeningenveld).


De titel van de kolom luidt: "Vereist uitgebreide registratie". Je ziet dat achter de velden Geslacht, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Voorletters en Geboortedatum geen aanvink-vakjes staan. Dit komt omdat deze velden altijd zullen worden aangeboden op zowel een versneld als een volledig Inschrijfformulier.

Achter alle overige velden, staat een aanvinkvakje. Daarvoor geldt de volgende regel:


De aangevinkte velden verschijnen ALLEEN op het Volledige Inschrijfformulier.


Eigenlijk betekent aanvinken dus dat je ze uitsluit voor het Versneld Inschrijfformulier (vandaar ook de titel van de kolom). Zolang niet tenminste één veld is aangevinkt in deze kolom is er dus geen sprake van een Versneld Inschrijfformulier (er wordt geen enkel veld uitgesloten, dus kunnen ze allemaal op het gewone Inschrijfformulier.


Het beschikbaar maken van het Versneld Inschrijfformulier


Het eind van de vorige paragraaf beschrijft dat pas sprake kan zijn van een Versneld Inschrijffomulier als tenminste van één veld is gezegd dat die alleen op het volledige Inschrijfformulier moet komen te staan. Zodra er 1 veld in de kolom "Vereist uitgebreide registratie" is aangevinkt, komt er in het blok "Algemene Instellingen" een veld bij. Behalve een link voor het gewone Inschrijfformulier is er nu ook een link voor het Versneld Inschrijfformulier.


Via deze link kun je het Versneld Inschrijfformulier aanbieden. Zo kun je hem bijvoorbeeld gebruiken in de Widget van het Inschrijfformulier op de website. Die is al in gebruik voor het gewone Inschrijfformulier. Maar als je een nieuwe Widget plaatst uit de catalogus kun je die bijvoorbeeld op je home- of actiepagina zetten zodat mensen direct hun gegevens kunnen achterlaten.


Maar je kunt de link ook gebruiken als je een mailing stuurt. Als dat digitaal gaat (e-mail o.i.d.) kan dat prima door de link te gebruiken. Maar als het een papieren mailing is kun je van de link ook een QR code maken. Dit kan allemaal ook met het volledige Inschrijfformulier.


Het gebruik van het Versneld Inschrijfformulier


Uitgangspunt is dat als iemand zich via het Versneld Inschrijfformulier meldt, hij/zij zich nog niet aanmeldt als lid van de vereniging. Toch resulteert het gebruik van het Versneld Inschrijfformulier in een registratie in "Nieuwe aanmeldingen" (Personen->Nieuwe inschrijvingen).


Als gevolg daarvan neemt de vereniging contact op met de geïnteresseerde. Dat kan er toe leiden dat de interesse zodanig is, dat de geïnteresseerde lid wil worden. Als daar sprake van is, dan wil je natuurlijk dat hij of zij het volledige Inschrijfformulier invult. Dan heb je immers alle gewenste gegevens van het nieuwe lid voorhanden. Je kunt het lid daartoe naar je website verwijzen en vragen via die weg het formulier in te vullen. Maar het is ook mogelijk de link van het volledige Inschrijfformulier (of een daarvan gemaakte QR code) aan het nieuwe lid toe te sturen.


Wanneer dan ook dat volledige Inschrijfformulier wordt ingevuld, ontstaat een tweede regel bij Nieuwe Inschrijvingen. LISA X zal constateren dat er 2 personen zijn die hetzelfde zijn. Je kunt deze dan samenvoegen (het is NIET mogelijk de eerste inschrijving te verwijderen).