Het instellen op welke manier jullie leden mogen afhangen kan op verschillende manieren worden ingericht. Je hebt boekingsinstellingen en boekingsregels. Maar wat is het verschil en wanneer kun je het beste welke gebruiken?


Boekingsinstellingen per persoon

De boekingsinstellingen vormen de basis. Met 'per persoon' wordt er bedoelt dat je de instellingen toepast op een lidmaatschap of label gekoppeld aan een lid.


Je kunt hier bijvoorbeeld een boekingsinstelling aanmaken voor senioren en voor junioren, indien deze verschillen qua instellingen. Lees hier meer over de verschillende soorten boekingsinstellingen.


Bij de boekingsinstellingen kijkt het systeem allereerst of het lid een ander lidmaatschap/label heeft dan de standaard instellingen. Zo nee, dan worden de standaard boekingsinstellingen gevolgd. Zo ja, dan werkt het systeem van boven naar beneden kijkend naar de lijst.


Let op: het is dus niet mogelijk voor een lid om twee soorten instellingen te volgen.

Een voorbeeld is hiervan is dat je onderscheid wilt maken tussen 'de speeltijd van 4 personen' per Tennis en Padel. Je maakt een boekingsinstelling aan voor het Tennis lidmaatschap (45 minuten) en het Padel lidmaatschap (60 minuten).

Waar het hier mis gaat, is dat leden meestal beide lidmaatschappen hebben.Omdat het systeem van boven naar beneden kijkt en de bovenste (na standaard instellingen) als leidend neemt, kan het lid dus niet beide instellingen volgen.


Als Tennis boven Padel staat in het lijstje, dan zal het lid altijd 45 minuten als speeltijd krijgen ongeacht de baan die het lid kiest.


Daarom adviseren wij alleen de boekingsinstellingen te gebruiken als je onderscheid wil maken tussen groepen waarvan leden niet in allebei kunnen zitten (bijvoorbeeld dus junior en senior). Hetzelfde geldt dus voor labels. 


Boekingsregels

Hoe maak je dan wel onderscheid tussen Tennis en Padel? Hier komen de boekingsregels bij kijken. Deze regels kun je namelijk toepassen per baan, tijd of dag. Boekingsregels zijn daarom een toevoeging op de boekingsinstelling. Lees hier meer over de verschillende soorten boekingsregels.


Kijkend naar het eerdere voorbeeld, zou je dus de boekingsregel 'maximale speeltijd per 4 personen' kunnen toepassen op de Padelbanen en instellen op 60 minuten.
Bij de standaard instellingen vul je in dat de standaard speeltijd 45 minuten is.


Als een lid dus afhangt op een Tennis baan, dan wordt er naar de standaard instellingen gekeken.
Als een lid afhangt op een Padelbaan dan ziet het systeem de toegepaste regel en zal de speeltijd 60 minuten zijn. 

Let op: boekingsregel zijn, zoals eerder is benoemd, een toevoeging op de instellingen. Als je een regel aanmaakt, betekent dit niet dat je gelijk iets uitsluit.


Het systeem kijkt naar de ingevoerde baan/tijd/datum en of daarop een regel van toepassing is. Alle overige tijden/datum/banen worden dus niet automatisch buitengesloten.


Wij adviseren daarom om altijd bij boekingsregel met als waarde ja/nee aan te geven wat NIET mag in plaats van wat WEL mag. 


Hieronder een voorbeeld: 

De standaard instellingen geven aan dat men mag afhangen op afstand van 10:00 tot 18:00. Nu wil je instellen dat de Jeugd alleen mag afhangen tussen 10:00 en 12:00 door middel van een regel. 


JUIST: Waarom is dit juist? De regel overschrijft de instelling dat de Jeugd mag afhangen vanaf 12:00 tot 18:00.  Er blijft wel een mogelijkheid om tussen 10:00 en 12:00 af te hangen, want die regel is niet van toepassing op die tijd.

 

ONJUIST: Waarom is dit onjuist? Omdat de regel dus een toevoeging is op de instellingen. De toevoeging is hier dat Jeugd mag afhangen tussen 10:00 en 12:00. Dat is het enige wat de instelling doet. Je sluit dus niet uit dat ze niet mogen afhangen tussen 12:00 en 18:00. Hiervoor gebruik je het bovenstaande voorbeeld.