Indien je gebruik maakt van toegangscontrole via HS-Pas of Paxton icm een abonnement op Meshlink, kan er een koppeling gemaakt worden met de ledenadministratie. Om dit mogelijk te maken, dienen wij wel voor jullie aanpassingen door te voeren, zodat de interface tussen jullie ledenadministratie en Meshlink mogelijk is. Vaak wordt dit door de installateur aangevraagd om te activeren, maar dit kan je ook als functionaris door een mail te sturen naar support@knltb.club. Voor meer informatie over dit onderwerp kan je terecht bij de betreffende leverancier: HS-PasPaxtonMeshlink


Hoe het accesslevel aan te passen bij Diensten

Ga hiervoor naar ‘Dienstenplanning’ > ‘Instellingen’
Minimaal het recht: Lees- en wijzigrechten tot de module Dienstenplanner

Hier als voorbeeld de dienst Keukendienst aangepast en in het omcirkelde veld het betreffende accesslevel ingevuld. Wat deze accesslevels inhouden, dat bepaal je in de toegangsbeheeromgeving van HS-Pas of Paxton