Algemeen

Algemene instellingen - Peildatum
Onder de knoppen Instellingen > Algemeen, kan je een aantal instellingen toepassen. Hieronder beginnen we met de peildatum. Peildatum: Middels de pei...
Vr, 24 Jun, 2022 at 12:00 PM
Hoe kun je een opzegreden aanmaken, verwijderen of bewerken?
Als vereniging bepaal je zelf welke opzegredenen gebruikt kunnen worden bij het opzeggen van een lidmaatschap. Dit doe je door naar Instellingen > Algeme...
Vr, 24 Jun, 2022 at 12:07 PM